Benthuizem

Duurzaam ondernemen

Geodelta is een ingenieursbureau dat zich specialiseert op het gebied van fotogrammetrie, laserscanning en geodesie. Wij ontwikkelen software en geven advies. Onze missie is het geodetisch vakgebied te vertegenwoordigen en verder te ontwikkelen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we met onze kennis en technologie Nederland beter, veiliger en duurzamer kunnen maken. Dat doen we niet alleen en dat kunnen we niet alleen. Geodelta bestaat bij de gratie van nauwe samenwerking met en het vertrouwen van klanten, medewerkers, toeleveranciers, universiteiten en hun studenten, de buren op ons kantoor en vele anderen. Ook zij verwachten van Geodelta een actieve rol in de maatschappij.

Beleidsvisie duurzaamheid

Daarom heeft Geodelta een visie opgesteld op duurzaamheid. Deze visie is richtinggevend in onze duurzaamheidsambities, maar bevat ook concrete en pragmatische acties. Geodelta draagt in haar werkzaamheden dagelijks bij aan een duurzamer Nederland. Met onze software- en adviesdiensten helpen we de spoorinfrastructuur te verbeteren, zorgen we voor betere doorstroming op snelwegen en zorgen we voor een veilige gebouwde omgeving. Voor Geodelta betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook dat we zelf verantwoording nemen, bijvoorbeeld door onze eigen CO2-voetafdruk te beperken.

Download en lees hier onze plannen voor 2020.

Beleidsvisie duurzaamheid 2020