Kademuur

Asset Hub

Onze state-of the-art scheurdetectie software analyseert automatisch beeldmateriaal van metselwerk. Deze software is samen met TNO ontwikkeld. Per gevel of kade worden scheuren groter dan een millimeter gedetecteerd.

Asset Hub is een TNO spin-off. Onze missie is de levensduur van metselwerk constructies te verlengen door objectief en betrouwbaar de conditie te meten.

Met Asset Hub worden scheuren automatisch gedetecteerd en kan de lengte en wijdte van de gedetecteerde scheuren tot op de millimeter nauwkeurig vastgesteld worden. Hiervoor gebruikt Asset Hub eigen AI-modellen. Deze worden gecombineerd met de geavanceerde fotogrammetrische software van Geodelta. Door toepassing van Asset Hub worden afleesfouten voorkomen en ontstaat een vollediger en betrouwbaarder inzicht over de afmetingen en het aantal scheuren per gevel of kade na elke inspectie.

Scheuren

Hoe werkt het?

Voor een betrouwbare detectie zijn goede kwaliteit foto’s nodig. Hiervoor leveren wij u goede instructies en zonodig een gekalibreerde metrische camera. Het goed getrainde model van Asset Hub detecteert de scheuren. Gedetecteerde scheuren worden ingekleurd en gemeten. Bij een volgende inspectie krijgen veranderende en nieuwe scheuren een andere kleur. Zo is direct duidelijk of de schade aan de constructie toeneemt.

Kerk

Projecten

Kademuren Scheurpatronen en scheurgroei geven goed inzicht in de conditie van kademuren. De risico's kunnen worden ingeschat door de scheurverandering te meten. Het door TNO getrainde model van Asset Hub heeft in 2020 in Amsterdam de scheuren tot op millimeter nauwkeurig in meerdere rakken gedetecteerd. Het model had geen last van aanwezige begroeiing, mossen en algen.

Monumenten Voor het behoud van monumenten is het essentieel om tijdig in te grijpen als er scheuren in het metselwerk ontstaan. Renovatie is ingrijpend en kostbaar. Om verdere schade te voorkomen zal de oorzaak moeten worden aangepakt. Hoe langer hiermee gewacht wordt, hoe hoger de herstelkosten. Een heldere schade-analyse is noodzakelijk. Uit gedetecteerde scheurpatronen is de schade oorzaak vaak af te leiden. Door de scheuren te monitoren is bovendien het risico in te schatten. Het goed getrainde model van Asset Hub kan ook uitstekend scheuren in monumenten herkennen.

Woningen In bestaande woningen kunnen scheuren ontstaan. Bijvoorbeeld door trillingen van omliggende werkzaamheden, uitzetting van metselwerk door temperatuurverschillen of fundatie problemen. Om tijdig te kunnen ingrijpen en hoge reparatie en herstelkosten te voorkomen is het belangrijk om te weten of de scheur(en) groeien. Het model van Asset Hub detecteert bestaande scheuren en legt scheurgroei of nieuwe scheuren glashelder vast.​

Meer weten?

Ook meer inzicht in scheurvorming in metselwerk? Wij vertellen u graag meer over de werking van Asset Hub. Neem contact met ons op.