Den Haag

Advies

Met onze expertise helpen we klanten op onafhankelijke wijze met vraagstukken rondom de inwinning en het beheer van geo-informatie. Voorbeelden zijn het opstellen van programma's van eisen, inkoopondersteuning, kwaliteitsbewaking- en controle, en procesverbetering. Bovendien helpen we onze klanten met de uitdagingen die ontstaan op het gebied van IT-Infrastructuur naarmate datasets die gewoonlijk met fotogrammetrie en laser scanning worden ingewonnen steeds groter worden.

Enkele voorbeelden van recente adviesprojecten zijn hieronder genoemd.

ProRail - Helikoptervluchten

ProRail is binnen Nederland verantwoordelijk voor het veilig en effici├źnt laten verlopen van vervoer over het spoor. Daarnaast kent ProRail als bronhouder eveneens de verplichting voor de bijhouding van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Met ingang van 2018 wint ProRail zowel luchtfoto's, obliekfoto's als puntenwolken in vanuit een helikopter. Deze data wordt gebruikt voor het bijhouden van de eigen beheersystemen, alsmede de bijhouding van de BGT. Geodelta ondersteund ProRail hierbij als technisch specialist en verzorgt onder andere de kwaliteitscontrole van alle opgeleverde data. Onderstaand fragment uit het NOS-journaal geeft een indruk van dit project.

Gasunie - Kwalificering landmeters

Gasunie beheert en onderhoudt in Nederland de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Een nauwkeurige en betrouwbare registratie van de locatie van gasleidingen is essentieel om toekomstige graafschade te voorkomen. Dit vereist dat de landmeters die in opdracht van Gasunie werken niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bezitten, maar dat ze ook tijdens het werk ook de juiste houden tentoonspreiden.

Samen met Gasunie heeft Geodelta een competentiemodel opgezet voor landmeters die in opdracht van Gasunie werken. Op basis van dit competentiemodel is een kwalificeringsschema opgesteld op basis van ISO 17024, de internationale standaard voor het certificeren van personen. Dit schema is vervolgens gebruikt als basis voor het opstellen van zowel een theorie- als een praktijkexamen. Beide worden in de loop van 2019 in de praktijk geïmplementeerd.

Landmeters bij Gasunie

Gemeente Leiden - Inspiratiedag innovatieve inwinning

Overheidsorganisaties zien zich in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe vormen van geo-data. Naast de traditionele punten, lijnen en vlakken uit de BGT en andere GIS-systemen, vervullen ook panoramafoto's, obliekfoto's en puntenwolken een steeds prominentere rol binnen het geo-informatielandschap. Hoe kan een gemeentelijke organisatie in de praktijk met deze data omgaan? Wat is de kwaliteit van deze data? Welke rol speelt de geo-afdeling in het ontsluiten van deze nieuwe databronnen? Hoe kunnen deze datasets bijdragen een de ambities voor een Smart City? Over deze thema's heeft Geodelta een inspiratiedag op locatie bij Gemeente Leiden verzorgt. Samen met de gemeentelijke partners uit de samenwerking Servicepunt71 zijn aan de hand van voorbeelden de gebruiksmogelijkheden van deze data verkend.

Puntenwolk Leiden