Geodelta is een hoogwaardig technisch bureau dat advies-, controle-, onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden uitvoert op het gebied van de geodesie, fotogrammetrie en geo-informatie. De klanten van Geodelta zijn overheids- en particuliere organisaties met vraagstukken waar de kwaliteit en actualiteit van geodata een rol spelen.

De projecten zijn gevarieerd en divers. Van het opzetten en begeleiden van grote europese aanbestedingen tot het doorvoeren van technologische vernieuwingen voor het efficiënter maken van de productie en de dienstverlening.

Een uniek kenmerk van Geodelta is dat alle geodetische en fotogrammetrische programmatuur in eigen beheer wordt vervaardigd. Dit maakt onze projectuitvoering onafhankelijk van eventuele bugs in gekochte software en nog uit te komen updates. Deze strategie is uitermate belangrijk aangezien dit enerzijds de creativiteit in de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken verhoogt en anderzijds een flexibel inspelen op de wensen van onze klanten garandeert.